Digitalna tranformacija Hotela Draš center v pametni hotel

Operacija »Digitalna transformacija Hotela Draš center v pametni hotel« je sofinancirana preko javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)«, pri čemer bo v projektu vzpostavljen digitalni poslovni model virtualnega turizma z vpeljavo novih digitalnih storitev:
(a)    pametna soba z virtualnim ključem;
(b)    pametna recepcija z digitalnim turističnim vodičem; 
(c)    virtualni turizem z virtualnim sprehodom in 
(d)    večkanalno poslovanje.

Za uresničitev cilja vzpostavitve virtualnega turizma bodo uvedene pametne hotelske tehnologije, s katerimi avtomatizirajo vsi ključni procesi na področju upravljanja hotelske dejavnosti: 
•    digitalna rešitev TMRW Hotels;
•    pametna recepcija;
•    virtualni turizem z implementacijo virtualnega sprehoda (VR) za izboljšanje učinkovitosti predprodajnih procesov;
•    postavljena bo osnova za digitalni marketing in večkanalno poslovanje na osnovi platforme za digitalno upravljanje trženjskih aktivnosti in prodaje (spletne predstavitve in rezervacijska platforma);
•    izvedena bodo usposabljanja zaposlenih in ukrepi kibernetske varnosti.

    
Cilj digitalne transformacije, ki jo podjetje uvaja, so izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelava in vizualizacija podatkov, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja, ukrepi, ki omogočajo nadaljevanje dela zaradi omejevalnih ukrepov covid-19, vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, kibernetsko varnost in industrijo 4.0.    

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, ohranitev zaposlenih ter s tem odpravljanje posledic pandemije Covid-19 na podjetja. Z razpisom se stremi k izboljšanju digitalnega načina poslovanja podjetij, s čimer bo zmanjšana ranljivost ter manjša odvisnost od razmer na trgu. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – več o tem TUKAJ: http://www.eu-skladi.si/  

EU skladi